הון

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה תמציתית מאת ניצן וביכלר:

תוכן עניינים

ראשי-פרקים

הגדרת-בסיס

התאוריות הקיימות ,המעוגנות במציאות של תחילת המאה ה-19, ממשיכות להתייחס אל ההון מהזווית ה"חומרית" של צריכה וייצור. הכלכלנים הנאו-קלאסיים מעגנים את הניתוח שלהם בתועלת, כאשר המרקסיסטים הקלאסיים מבססים אותה על זמן-עבודה.

בניגוד לשתי גישות אלו, אנו מציעים, שבתנאים המודרניים, לא ניתן יותר להתייחס אל ההון בתור "יישות חומרית". כפי שאנו רואים זאת, ההון לא מייצג לא תועלת נאו-קלאסית, ולא עבודה מופשטת מרקסיסטית, אלא כוח - הכוח של בעליו לעצב את התהליך של הייצור החברתי כמכלול.

הון דומיננטי

בהתבסס על הבנת ההון ככוח [חברתי, פוליטי וכלכלי], אנו טוענים, דבר ראשון: שהניתוח של הקפיטליזם צריך להתמקד לא בהון "באופן כללי", ומני הון שנמצאים ב"תחרות", אלא באופן ספציפי על קבוצות ההון הדומיננטי שנמצאות במרכז הכלכלה המדינית. שנית, אנו טוענים שהצבר ההון צריך להיות מובן לא באופן אבסולוטי אלא באופן דיפרנציאלי - כלומר, היכולת של ההון הדומיננטי "להכות את הממוצע" ולהגדיל את כוחו היחסי.

הרחבה והעמקת הצבר ההון

ההשלכות של גישת כוח זו הן מרחיקות-לכת. ובמקרה דנן:

  1. לאורך זמן, מיזוגי-תאגידים, ולא צמיחה כלכלית, הופכים להיות המנוע העיקרי של ההצבר הדיפרציאלי, להלן "הרחבת ההצבר".
  2. בתנאים מסויימים, ההון הדומיננטי יכול להרוויח באופן משמעותי מאינפלציה וסטגפלציה, להלן "העמקת ההצבר".


מתוך Cheap wars

ראו גם

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים