מערך צוות תהליך - קביעת מטרות ברורות, יעדים והחלטות

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הכנת סדנה בנושא תהליך קביעת מטרות ברורות, יעדים והחלטות.

מיועד ליום עיון של פורום פעילי המחאה - באר שבע מאהב באר שבע.


1. קביעה והסכמה על יעדים ומטרות - תעדוף:

א. שינוי השיטה הכלכלית - מטרת על. על מנת להגיע לחברה משגשגת וצודקת יותר (בדומה למדינת רווחה במודל אירופאי)

ב. קידום צדק חלוקתי – ברמה הארצית (גם פריפריה גיאוגרפית וגם פריפריה חברתית)

ג. קידום העיר באר שבע ואיזור הדרום.

ד. חיזוק הדמוקרטיה והגדלת מעורבות האזרחים מתוך הבנה מעמיקה יותר.

ה. השכלת העם – הגברת הבנתו של כלל הציבור בנושאים הנוגעים לפעילות המחאה ע"מ לבסס את פעילות האנשים על בסיס ריבוני, אינדבידואלי ורצוני. – אמצעי או מטרה?

סדנה: הראשון מציג את התעדוף שלו.

מעלים לדיון לפי הסדר.

על כל מקום (דירוג 1..5) צריכה להתקבל החלטה של הקבוצה.

(כמובן להגביל בזמן).


2. תהליך קבלת החלטות – כלים לקבלת החלטה יעילה

הצגת כותרות נבחרות של עיתונים - "פתאום קם אדם בבוקר, וקורא עיתון, ומתחיל להתעצבן."

מה עושים עכשיו?

חלוקה לשתי קבוצות. כל קבוצה צריכה להגיע להחלטה ולתעד את השלבים בתהליך קבלת ההחלטות.

לאחר סקירה קצרה של השלבים משתי הקבוצות מציגים את תהליך "החשיבה המעוצבת" (designed thinking):

מצב קיים --> ניתוח המצב --> הגדרה מדוייקת של הבעיה --> איסוף רעיונות לפתרון --> בחירת רעיון --> יישום הרעיון --> הערכת מצב.

הצעה של נילו (לא רלוונטי כרגע):

א. ניתוח והגדרת הבעיה – אישי. ב. הצגה בעיה, תעדוף – בישיבה רחבה. ג. העלאת רעיונות ראשונית – בישיבה רחבה. ד. איסוף רעיונות - צוות חשיבה חד-פעמי (2-3 איש כל פעם) שמעלה את המשמעויות של ההחלטה. ה. הצגה ובחירה – בישיבה רחבה. ו. יישום – צוות יישום חד-פעמי (2-3 איש כל פעם).


שאלות חשובות ביחס לשלבי החשיבה המעוצבת:

מה צריך להיעשות באופן אישי, או בצוותים מצומצמים ומה בישיבת פורום?

האם להקים צוותים רחבים קבועים שכל פעם 2-3 מהם יפעלו לצורך עניין, או להשאיר את זה מהמאגר הפורום הרחב?


שלבים חשובים נוספים ומקבילים בתהליך, עליהם לדון במפגש הבא:

1. יעדים ואמצעים (למפגש הבא)

a) שימור השיח החברתי- כלכלי שהתפתח בתודעת הציבור

b) הקמת פורום מקומי שיהווה צינור לפעילות ברמה ארצית

c) חבירה לקבוצות, ארגונים ואנשים שונים הפועלים היום בנפרד לטובת שינויים התואמים את מטרות הקהילה ע"מ ליצור שיתופי פעולה למינוף פעילותינו.

d) פעילות ברמה העירונית והאיזורית – משמר איזורי. תוך תיאום עם גורמים נוספים ומעורבות התושבים בקבלת החלטות עירוניות.

e) שיתוף וקירוב המעגלים החיצוניים לפורום כך שיהיו יותר מעורבים.

2. מהחלטה לביצוע - הוצאה לפועל של יוזמות צוות יישום חד-פעמי (2-3 איש כל פעם).

3. חלוקת משאבים – בין פעולות שונות. ריכוז מאמץ לעומת חלוקת המשאבים. לקיחת אחריות וביזור סמכויות.

4. להתעדכן ולעדכן באופן שוטף ועצמאי – מפחית תלות בישיבות, פגישות, טלפונים ומיילים.

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים