תוכנית לקואופרטיב שלטון-עם פעיל (דמוקרטיה אקטיביסטית)

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהו דף הקשור ליוזמת דמוקרטיה אקטיביסטית. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.

תוכן עניינים

מבוא

יש לנו שלטון בישראל, אבל הוא עובד בצורה שאינה מכבדת את רצון התושבות והתושבים. קואופ דמוקרטיה אקטיביסטית הוא ניסיון בדמוקרטיה ואזרחות פעילה. זהו ניסיון שמבקש להעזר בכוח היוזמה וההתאגדות של תושבות ותושבים, כדי לבנות צורת שיתוף פעולה חדשנית, אחרת, המבוססת על הערכים של מגוון ותלות הדדית.

קואופ כצורת התאגדות מחייב שיוויון בנגישות לקבלת ההחלטות בין חברותיו וחבריו. לכן זהו המנגנון הטוב ביותר, נכון לעכשיו, לניהול קבוצה גדולה של א.נשים מבלי הצורך בהון ומבלי החשש להטיה כלפי ההון.

הדמוקרטיה המוכרת, זו בה נבחרים נציגים והם מחליטים עבורינו - כנראה כבר כולנו מאסנו בה. בקואופ ננסה ביחד לעבוד בשיטה חדשנית של דמוקרטיה ישירה, המאפשרת לכל שותףה להיות ברמת המעורבות שנוחה לה/ו. באמצעות תוכנה חופשית לסקרים, אשר עברה "טבילת אש" במפלגות פיראטיות באירופה - נצליח ביחד לדון ולקבל החלטות, תוך שמירה על מגוון הדעות והרצונות.

חזון

בתוך ארבע שנים, תגיע קהילת קואופרטיב דמוקרטיה אקטיביסטית להיות כח אזרחי משמעותי בזירה הישראלית.

קהילת דמוקרטיה אקטיביסטית (שלטון עם פעיל) תתפתח באמצעות קידום ערכי המגוון והתלות ההדדית, ובאמצעות כלי דמוקרטיה ישירה. הקהילה תאגד את חבריה במנגנון ניהול קואופרטיבי, שיבטיח את השיוויון של חבריה בנגישות לסמכות, לאחריות ולמשאבי הטוב המשותף בקהילה.

נוסחת קיימות

נוסחת הקיימות מתחלקת לשתי תקופות: תקופת הצמיחה ותקופת הבגרות.

קיימות בתקופת הצמיחה

בתקופה זו, אשר הצפי לקיימה במהלך שלושת השנים הקרובות, נדרשים משאבים לקיום של שתי קהילות שיובילו את הרחבת הקואופ:

כאשר ההוצאות העיקריות בתקופה זו יהיו מן הסתם קיום הקהילות הללו במונחים של דיור, מזון, תחבורה ושכר צנוע.

ההכנסות בתקופה זו נשענות על 3 אפיקים.

בנוסף -

ניהול התזרים בתקופה הראשונית של ההתפתחות, נשען על הלוואות ללא ריבית (אגרות חוב) מצד קהילות הפיתוח של הקואופ. ההנחה היא שבמהלך החודשים הבאים, הלוואות מסוג כזה - סביר שיוחזרו. חשוב: ההלוואות הללו, חובה שיקבעו במטבע שאיננו לאומי אלא קואופרטיבי, כלומר: כזה המאפשר לקואופ לשלם חזרה באמצעות המשאבים שסביר שיושגו: דיור, מזון, תחבורה ומעט כסף לאומי.

קיימות בתקופת הבגרות

בתקופת הבגרות, הפיתוח של התוכנה ואסיפות העם ייעצר. וכך המשאבים שיידרשו מצומצמים יותר. אפשר להגיד שהם מסתכמים בניהול הביורוקרטיה של הארגון - אחזקת תשתיות מחשוב, ראיית חשבון וכדומה. המשאבים הללו יוכלו להיתמך ע"י מיקרו-מס חברות בשויי 1/100000 מהשכר החציוני במשק, שיוטל באופן שוויוני על חברות/י הקואופ.

צמיחה, התרחבות, הפצת הרעיון (מה שפעם קראו לו שיווק ופרסום)

תפקידים וכ"א

עוד קישורים וזה

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים