תקנון הפיראט הירוק - חלופה 2

מתוך שקוף באוהל
(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
 
{{הפיראט הירוק}}
 
{{הפיראט הירוק}}
 +
 +
<center>'''הפיראט הירוק – חלופה II '''</center>
  
 
;מבוא:
 
;מבוא:
‫אחת הגרסאות המוקדמות ביותר של דמוקרטיה ישירה, שפעלה בהצלחה במשך תקופה ארוכה, היא‬
+
אחת הגרסאות המוקדמות ביותר של דמוקרטיה ישירה, שפעלה בהצלחה במשך תקופה ארוכה, היא הדמוקרטיה האתונאית של יוון העתיקה. אזרחי אתונה היו נפגשים לאספות-עם שבועיות, בהן היו מעלים הצעות, מעבדים אותן, דנים בהן ועורכים הצבעות. הדמוקרטיה האתונאית כללה אלמנטים נוספים של שלטון העם, למשל, רוב המינויים הציבוריים נערכו בהגרלה בין כלל האזרחים. הדמוקרטיה הישירה באתונה עבדה משתי סיבות. הראשונה, כי אזרחי העיר היו מחויבים לעקרונותיה ופעלו להצלחתה, והשנייה, כי השתתפות באספות העם הייתה חובה חוקית, ולא זכות אזרחית.
‫הדמוקרטיה האתונאית של יוון העתיקה . אזרחי אתונה היו נפגשים לאספות-עם שבועיות, בהן היו מעלים‬
+
‫הצעות, מעבדים אותן, דנים בהן ועורכים הצבעות. הדמוקרטיה האתונאית כללה אלמנטים נוספים של‬
+
‫שלטון העם, למשל, רוב המינויים הציבוריים נערכו בהגרלה בין כלל האזרחים. הדמוקרטיה הישירה‬
+
‫באתונה עבדה משתי סיבות. הראשונה, כי אזרחי העיר היו מחויבים לעקרונותיה ופעלו להצלחתה,
+
‫והשנייה, כי השתתפות באספות העם הייתה חובה חוקית, ולא זכות אזרחית.
+
 
+
‫אנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית, בה לאזרחים ניתנת הזכות לבחור את נציגיהם לכנסת, אך‬
+
‫תפקידם מתמצה בהטלת פתק לקלפי, פעם בכמה שנים. בהיעדר החובה להצביע, אזרחים רבים מוותרים‬
+
‫על זכות זו, וכ-%53 לא הצביעו בבחירות האחרונות. לכן, ניסיונות לשילוב עקרונות הדמוקרטיה הישירה‬
+
‫במערכת הפוליטית הקיימת, מבלי שתהיה מסה קריטית של אזרחים מחויבים לרעיון, נועדו לכישלון.‬
+
 
+
‫יש לכך מספר סיבות. דמוקרטיה ישירה דורשת מעורבות אקטיבית מהאזרחים )אך רוב האזרחים אדישים,‬
+
‫ותהליכים דארוויניסטים בקרב קבוצת הפעילים עלולים להביא לרדיקליזציה ולהדרת דעות(, ואיכות‬
+
‫ההחלטות המתקבלות אינה מיטבית )אין הגבלות בפני עריצות הרוב, קל לבצע מניפולציות בדעת הקהל,‬
+
‫קל ליפול לפופוליזם ולרדד את הדיון(. קיימות בעיות פרקטיות נוספות, לא פחות מהותיות. למשל, בעיית‬
+
‫הנגישות )אוריינות טכנולוגית והפער הדיגיטלי( ופגיעה ביעילות מנגנון קבלת החלטות.‬
+
+
לכן, ניסיון לכונן דמוקרטיה ישירה, באופן מיידי וללא איזונים ובלמים, יביאו לתוצאות בלתי-צפויות‬
+
‫והרסניות. חלופה 1 מבקשת להריץ מועמד ישיר לכנסת, אך מציגה מודל חלקי ובעייתי, לטעמי. נייר עמדה‬
+
‫זה )חלופה 2 ( מציג דרך ביניים לנציגות ישירה, המתבססת על מודלים הפועלים בהצלחה בנורווגיה,‬
+
‫איסלנד וארה"ב, עם תיקונים שמקורם בניסיון הגרמני.‬
+
+
ההבדל העיקרי בין ההצעות הוא הוספת מדרג חשיבות, המפריד בין הצבעות רגילות לבין הצבעות‬
+
‫עקרוניות ומהותיות. בהצבעות עקרוניות, מערכת הדמוקרטיה הישירה מהווה משאל-עם מחייב בין חברי‬
+
‫המפלגה. עם זאת, רוב ההצבעות בכנסת אינן הצבעות עקרוניות עליהן נדרשת התדיינות כללית.‬
+
‫הבדל נוסף הוא הגמישות. צריך לזכור כי המדובר בפיילוט, ולכן נדרשת גמישות בניסוח התקנון. בהצעה‬
+
‫זאת, הגמישות מתבטאת בשני אופנים. ראשית, תקנון המוצע הוא תקנון ניסיוני, ולכן ניתן לעדכנו בקלות‬
+
‫יחסית, בהתאם לתוצאות הפיילוט. רק בשלב מאוחר יותר, התקנון יתקבע כתקנון קבע. שנית, ההצעה‬
+
‫אינה כובלת את המועמד הישיר אל סד תקנוני קשיח. ההצעה מתבססת על הנחה של זהות האינטרסים‬
+
‫בין הנציג הישיר לבין הגוף הבוחר, המעוניינים שניהם למצוא את שביל הזהב למימוש מודל הדמוקרטיה‬
+
‫הישירה במסגרת התנועה הירוקה.‬
+
+
להלן ההצעה. לאחר כל סעיף, דברי הסבר.‬
+
 
+
==‫1. התקנון‬==
+
‫תקנון זה )להלן, התקנון( מתאר את דרך ההתנהלות של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה.‬
+
‫תקנון זה הינו תקנון ניסיוני, והנהגת התנועה הירוקה רשאית להחליפו או לעדכנו בהתאם להצעת‬
+
‫מועצת המומחים של התנועה הירוקה או הוועדה המייעצת. נוהל עדכון התקנון יהיה בהתאם לנוהל‬
+
‫אישור נייר עמדה של מועצת המומחים, בשינויים המתאימים. באם נבחר לכנסת או להנהגה נציג‬
+
‫ישיר, החלפת התקנון תדרוש הסכמה של אספת הבוחרים, אך ללא צורך בקוורום מינימלי.‬
+
‫הנהגת התנועה הירוקה רשאית לקבוע כי התקנון הניסיוני יהפוך לתקנון קבע.‬
+
‫שינוי תקנון הקבע יעשה בשני שלבים. ראשית, ההצעה לשינוי התקנון תאושר כ"החלטה מהותית",‬
+
‫כאמור בסעיף 4 . לאחר מכן, שינוי תקנון הקבע יעשה לפי הנהלים הנוגעים לשינוי תקנון המפלגה,‬
+
‫בשינויים הנדרשים.‬
+
 
+
‫התקנון מגדיר את דרך הפעולה של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. אולם, אין זה תקנון קבע, כי אם‬
+
‫תקנון ניסיוני עבור הפיילוט. שינויים בתקנון הניסיוני יעשו בהליך דומה לנוהל אישור ניירות העמדה של‬
+
‫התנועה הירוקה.‬
+
‫לאחר הצלחת הפיילוט, הנהגת התנועה הירוקה תהפוך את התקנון לתקנון קבע. שינויים בתקנון הקבע‬
+
‫דורשים הצבעה באספת הבוחרים ואשרור ועידת התנועה הירוקה.‬
+
 
+
==‫2. הנציג הישיר‬==
+
 
+
‫מועמדים לבחירות המקדימות של התנועה הירוקה רשאים להציג עצמם כ"נציגים ישירים".‬
+
‫נציג ישיר יצהיר פומבית כי הוא מקבל את עקרונות הדמוקרטיה הישירה וכי ימלא כמיטב יכולתו‬
+
‫אחר האמור בתקנון זה )כפי שיתעדכן מעת לעת(. נציג ישיר יתחייב לקבל הכרעות מהותיות של‬
+
‫אספת הבוחרים, כאמור בסעיף 4.‬
+
‫החברים הרשומים במפלגת התנועה הירוקה יכולים לבחור מועמד אחד או יותר המתחייבים להיות‬
+
‫"נציג ישיר" במסגרת הבחירות המקדימות של התנועה הירוקה.‬
+
‫נציג ישיר רשאי להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם נבחר כנציג ישיר בהנהגת התנועה הירוקה‬
+
‫או בחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה, יידרש להתפטר מתפקידו, אלא אם כן קיבל אישור להישאר‬
+
‫בתפקידו. הצעה כי הנציג ישמור על מקומו בהנהגת התנועה הירוקה היא הצבעה רגילה לפי סעיף‬
+
‫1.2.4 , והצעה כי הנציג ישמור על תפקידו כחבר כנסת היא הצבעה מיוחדת כאמור בסעיף 3.2.4.‬
+
‫נציג ישיר מחויב לכבד תוצאות הצבעות אמון כאמור בסעיף 2.2.4, ולהתפטר באופן מיידי מתפקידו‬
+
‫כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה אם נדרש לעשות כן.‬
+
 
+
‫הנציג הישיר הוא מועמד התנועה הירוקה לכנסת, המקבל על עצמו את עקרונות הדמוקרטיה הישירה,‬
+
‫כמפורט במסמך זה. נציג ישיר יתחייב רשמית למלא אחר ההחלטות המהותיות המתקבלות בהצבעה‬
+
‫באספת הבוחרים.‬
+
‫נציג ישיר יכול להתפטר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם הוא נבחר כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה או‬
+
‫חבר הנהגה, יהא עליו להתפטר מתפקידו. עם זאת, נציג ישיר יכול להעלות הצעה להשתחרר מתפקידו‬
+
‫כנציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת, בהצבעה מיוחדת, או תוך שמירת מקומו בהנהגה, בהצבעה רגילה.‬
+
 
+
==‫3. אספת הבוחרים‬==
+
 
+
‫אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות.‬
+
‫בעלי זכות הצבעה באספת הבוחרים הם חברי מפלגה רשומים ששילמו דמי חבר.‬
+
‫חבר מפלגה רשום רשאי לוותר על היותו בעל זכות הצבעה, ורשאי לחזור בו מהוויתור בכל עת.‬
+
‫במניין בעלי זכות ההצבעה לא יכללו חברי מפלגה שוויתרו על זכות ההצבעה.‬
+
‫לאחר שנבחר נציג ישיר לכנסת, חברי מפלגה רשומים יוכלו להצביע רק עם תום שלושה חודשים‬
+
‫מעת התפקדותם לתנועה הירוקה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך בהוראת שעה את תקופת‬
+
‫האכשרה.‬
+
‫חברים באספת הבוחרים רשאים לדון ולהצביע על עניינים שונים שעל סדר היום )"דמוקרטיה‬
+
‫ישירה"(. ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.‬
+
‫חברים באספת הבוחרים רשאים להאציל את קולם לידי נציג )"דמוקרטיה דינמית"(. האצלת‬
+
‫הקולות תעשה באופן אנונימי ובטוח, והנציג לא ידע מי החברים שהאצילו לו את קולם. הנציג יכול‬
+
‫להצביע בקולם של החברים שהאצילו לו את קולם, אך להבדיל מהצבעת החברים, הצבעותיו‬
+
‫גלויות. הנציג יחויב בהנמקת עמדתו בדבר הנושאים עליהם הוא מצביע.‬
+
‫מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.‬
+
 
+
‫אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות‬
+
‫מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.‬
+
‫בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה‬
+
‫חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את‬
+
‫תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים.‬
+
‫חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות )"דמוקרטיה ישירה"(, או להאציל‬
+
‫את קולם לנציג שיצביע בקולם )"דמוקרטיה דינמית"(. ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.‬
+
 
+
‫1.3.‬
+
‫2.3.‬
+
‫3.3.‬
+
 
+
‫4.3.‬
+
 
+
‫5.3.‬
+
 
+
‫6.3.‬
+
 
+
==‫4. החלטות מהותיות‬==
+
 
+
‫החלטות מהותיות הינן החלטות אשר מועברות להכרעת אספת הבוחרים, ודורשות קוורום )אחוז‬
+
‫מינימלי של משתתפים בהצבעה( כדי להפוך להחלטות מחייבות.‬
+
 
+
‫1.4.‬
+
 
+
‫2.4. החלטות מהותיות הן אחת מאלה –‬
+
‫1.2.4. %01 מבעלי זכות ההצבעה, הנהגת התנועה הירוקה, או הנציג הישיר עצמו, רשאים להציע כי‬
+
‫החלטה, הצעה או הצבעה מסוימת, הינה החלטה מהותית.‬
+
‫2.2.4. %02 מבעלי זכות ההצבעה רשאים להעלות הצעת אי-אמון בנציג ישיר.‬
+
‫3.2.4. נציג ישיר רשאי להעלות הצעה להשתחרר מהיותו נציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת.‬
+
‫4.2.4. הצעה לשינוי תקנון הקבע.‬
+
‫3.4. הצעת החלטה מהותית כאמור בסעיף 1.2.4 לעיל, תעבור תהליך ניסוח מצד המציע, בעזרת הוועדה‬
+
‫המייעצת, בטרם תעלה להצבעה באספת הבוחרים. הנהגת התנועה הירוקה רשאית )אך לא חייבת(‬
+
‫למסור את עמדתה בנוגע לשאלה שעל הפרק.‬
+
‫4.4. על הצעה מהותית יערך דיון אינטרנטי )ו/או במדיום אחר(. הדיון יהיה פומבי.‬
+
‫5.4. הצבעה על החלטה מהותית באספת הבוחרים דורשת השתתפות של %52 מבעלי זכות ההצבעה.‬
+
‫הצעה לשחרר את הנציג הישיר מהייצוג לפי סעיף 3.2.4 דורשת השתתפות של לפחות %05 מבעלי‬
+
‫זכות הבחירה. הצעה לשינוי תקנון הקבע דורשת אשרור על ידי ועידת התנועה הירוקה, בהתאם‬
+
‫לסעיף 3.1.‬
+
‫6.4. להנהגת התנועה הירוקה עומדת זכות וטו על החלטות מהותיות. במקרה והנהגת התנועה עושה‬
+
‫שימוש בזכות זאת, המציעים רשאים להעלות את ההצעה לדיון חוזר, אך קבלתה בניגוד לדעת‬
+
‫ההנהגה תדרוש קוורום של %05 מחברי אספת הבוחרים.‬
+
‫]ניסוח חלופי: הצעה עליה ההנהגה הטילה וטו, תעלה לדיון ולהכרעה בוועידה הכללית הבאה של‬
+
‫התנועה הירוקה.[‬
+
 
+
‫החלטות מהותיות הן לב ליבה הדמוקרטיה הישירה, ועומדות לדיון ולהכרעה בפני אספת הבוחרים. תהליך‬
+
‫ההצבעה כולל ארבעה שלבים – העלאת ההצעה, ניסוחה, הדיון עליה ולבסוף הצבעה.‬
+
‫"החלטה מהותית" היא החלטה כי הנציג הישיר יצביע בדרך מסוימת בנושא מסוים, או יעלה הצעת חוק‬
+
‫נתונה, או כל פעולה אחרת שהנציג הישיר נדרש לבצע, אשר לפחות %01 מבעלי זכות ההצבעה מעוניינים‬
+
‫כי תתבצע. גם הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר יכולים להעלות נושא להכרעת אספת הבוחרים‬
+
‫כהחלטה מהותית.‬
+
‫קיימות מספר החלטות נוספות, שהן בגדר "החלטה מהותית". הראשונה )סעיף 2.2.4(, הצבעת אי-אמון‬
+
‫בנציג הישיר. השנייה )סעיף 3.2.4(, בקשה של נציג ישיר להשתחרר מעול הייצוג הישיר. בקשה כזאת‬
+
‫דורשת קוורום מיוחד לאישורה. השלישית )סעיף 4.2.4(, שינויים בתקנון הקבע.‬
+
‫לאחר העלאת ההצעה המהותית, ההצעה תעבור ניסוח של הוועדה המייעצת, כדי למנוע אי בהירות‬
+
‫בהצעה. לאחר מכן יערך דיון במשך פרק זמן קבוע, ולאחריו הצבעה על ההצעה. ההנהגה רשאית להביע‬
+
‫את עמדתה בנושא שעל הפרק.‬
+
‫בכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון ההצבעה הישירה, ניתנת להנהגת התנועה הירוקה זכות וטו לפסילת‬
+
‫החלטות מהותיות הסותרות לדעתם את עקרונות התנועה הירוקה, אף אם אושרו באספת הבוחרים.‬
+
‫במקרה זה, ניתן להעלות מחדש את ההצעה להצבעה, אך קבלתה תדרוש קוורום של %05 מבעלי זכות‬
+
‫ההצבעה. ]הצעה אלטרנטיבית: לאחר הטלת הוטו, ההצעה תעלה בפני ועידת התנועה הירוקה, שהיא‬
+
‫הריבון העליון של המפלגה.[‬
+
  
==‫5. החלטות לא-מהותיות‬==
+
אנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית, בה לאזרחים ניתנת הזכות לבחור את נציגיהם לכנסת, אך תפקידם מתמצה בהטלת פתק לקלפי, פעם בכמה שנים. בהיעדר החובה להצביע, אזרחים רבים מוותרים על זכות זו, וכ-35% לא הצביעו בבחירות האחרונות. לכן, ניסיונות לשילוב עקרונות הדמוקרטיה הישירה במערכת הפוליטית הקיימת, מבלי שתהיה מסה קריטית של אזרחים מחויבים לרעיון, נועדו לכישלון.
  
‫נציג ישיר, הנהגת התנועה הירוקה, או %5 מבעלי זכות ההצבעה, רשאים להעלות הצעה לא-‬
+
יש לכך מספר סיבות. דמוקרטיה ישירה דורשת מעורבות אקטיבית מהאזרחים (אך רוב האזרחים אדישים, ותהליכים דארוויניסטים בקרב קבוצת הפעילים עלולים להביא לרדיקליזציה ולהדרת דעות), ואיכות ההחלטות המתקבלות אינה מיטבית (אין הגבלות בפני עריצות הרוב, קל לבצע מניפולציות בדעת הקהל, קל ליפול לפופוליזם ולרדד את הדיון). קיימות בעיות פרקטיות נוספות, לא פחות מהותיות. למשל, בעיית הנגישות (אוריינות טכנולוגית והפער הדיגיטלי) ופגיעה ביעילות מנגנון קבלת החלטות.
‫מהותית. הוועדה המייעצת רשאית )אך אינה חייבת( לערוך את ההצעה בטרם ההצבעה עליה.‬
+
‫כחלק מתהליך ההצבעה, %01 מבעלי זכות ההצבעה יכולים לקבוע כי ההצעה הינה בגדר החלטה‬
+
‫מהותית, כאמור בסעיף 1.2.4, ואזי האמור בסעיף 4 יחול על הצעה זאת.‬
+
‫החלטות לא-מהותיות אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך משמשות כאבני בוחן לבדיקת הלכי‬
+
‫הרוח של חברי אספת הבוחרים. מצופה כי הנציג הישיר יתייחס לתוצאות כאל סקר דעת-קהל של‬
+
‫אספת הבוחרים. לא נדרש קוורום להצבעה על החלטות לא-מהותיות, אך ההתייחסות אליהן תהיה‬
+
‫בהתאם לאחוז ההצבעה.
+
  
‫אספת הבוחרים יכולה לדון ולהצביע גם בנושאים לא מהותיים. החלטות אלו אינן מחייבות את הנציג‬
+
לכן, ניסיון לכונן דמוקרטיה ישירה, באופן מיידי וללא איזונים ובלמים, יביאו לתוצאות בלתי-צפויות והרסניות. חלופה 1 מבקשת להריץ מועמד ישיר לכנסת, אך מציגה מודל חלקי ובעייתי, לטעמי. נייר עמדה זה (חלופה 2) מציג דרך ביניים לנציגות ישירה, המתבססת על מודלים הפועלים בהצלחה בנורווגיה, איסלנד וארה"ב, עם תיקונים שמקורם בניסיון הגרמני.  
  
‫1.5.
+
ההבדל העיקרי בין ההצעות הוא הוספת מדרג חשיבות, המפריד בין הצבעות רגילות לבין הצבעות עקרוניות ומהותיות. בהצבעות עקרוניות, מערכת הדמוקרטיה הישירה מהווה משאל-עם מחייב בין חברי המפלגה. עם זאת, רוב ההצבעות בכנסת אינן הצבעות עקרוניות עליהן נדרשת התדיינות כללית.  
  
‫2.5.
+
הבדל נוסף הוא הגמישות. צריך לזכור כי המדובר בפיילוט, ולכן נדרשת גמישות בניסוח התקנון. בהצעה זאת, הגמישות מתבטאת בשני אופנים. ראשית, תקנון המוצע הוא תקנון ניסיוני, ולכן ניתן לעדכנו בקלות יחסית, בהתאם לתוצאות הפיילוט. רק בשלב מאוחר יותר, התקנון יתקבע כתקנון קבע. שנית, ההצעה אינה כובלת את המועמד הישיר אל סד תקנוני קשיח. ההצעה מתבססת על הנחה של זהות האינטרסים בין הנציג הישיר לבין הגוף הבוחר, המעוניינים שניהם למצוא את שביל הזהב למימוש מודל הדמוקרטיה הישירה במסגרת התנועה הירוקה.
  
‫3.5.
+
להלן ההצעה. לאחר כל סעיף, דברי הסבר.
  
‫הישיר, אך מצופה כי הוא יתייחס אליהן בחיוב. ניתן להפוך הצעות לא מהותיות למהותיות, אם %01‬
+
==1. התקנון==
‫מבעלי זכות ההצבעה דורשים זאת.
+
1.1. תקנון זה (להלן, התקנון) מתאר את דרך ההתנהלות של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה.
 +
1.2. תקנון זה הינו תקנון ניסיוני, והנהגת התנועה הירוקה רשאית להחליפו או לעדכנו בהתאם להצעת מועצת המומחים של התנועה הירוקה או הוועדה המייעצת. נוהל עדכון התקנון יהיה בהתאם לנוהל אישור נייר עמדה של מועצת המומחים, בשינויים המתאימים. באם נבחר לכנסת או להנהגה נציג ישיר, החלפת התקנון תדרוש הסכמה של אספת הבוחרים, אך ללא צורך בקוורום מינימלי.
 +
1.3. הנהגת התנועה הירוקה רשאית לקבוע כי התקנון הניסיוני יהפוך לתקנון קבע.
 +
1.4. שינוי תקנון הקבע יעשה בשני שלבים. ראשית, ההצעה לשינוי התקנון תאושר כ"החלטה מהותית", כאמור בסעיף 4. לאחר מכן, שינוי תקנון הקבע יעשה לפי הנהלים הנוגעים לשינוי תקנון המפלגה, בשינויים הנדרשים.
  
==‫6. הצבעת הנציג הישיר בהתאם להחלטות מהותיות‬==
+
התקנון מגדיר את דרך הפעולה של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. אולם, אין זה תקנון קבע, כי אם תקנון ניסיוני עבור הפיילוט. שינויים בתקנון הניסיוני יעשו בהליך דומה לנוהל אישור ניירות העמדה של התנועה הירוקה.
 +
לאחר הצלחת הפיילוט, הנהגת התנועה הירוקה תהפוך את התקנון לתקנון קבע. שינויים בתקנון הקבע דורשים הצבעה באספת הבוחרים ואשרור ועידת התנועה הירוקה.
  
‫אם נבחר נציג ישיר יחיד לכנסת, הצבעותיו תהינה בהתאם להצבעות הרוב בקרב חברי אספת‬
+
==2. הנציג הישיר==
‫הבוחרים.
+
2.1. מועמדים לבחירות המקדימות של התנועה הירוקה רשאים להציג עצמם כ"נציגים ישירים".
‫אם נבחרו מספר נציגים ישירים לכנסת, הצבעותיהם תתפלגנה באופן הקרוב ביותר להתפלגות‬
+
2.2. נציג ישיר יצהיר פומבית כי הוא מקבל את עקרונות הדמוקרטיה הישירה וכי ימלא כמיטב יכולתו אחר האמור בתקנון זה (כפי שיתעדכן מעת לעת). נציג ישיר יתחייב לקבל הכרעות מהותיות של אספת הבוחרים, כאמור בסעיף 4.
‫הצבעות חברי אספת הבוחרים.
+
2.3. החברים הרשומים במפלגת התנועה הירוקה יכולים לבחור מועמד אחד או יותר המתחייבים להיות "נציג ישיר" במסגרת הבחירות המקדימות של התנועה הירוקה.
 +
2.4. נציג ישיר רשאי להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם נבחר כנציג ישיר בהנהגת התנועה הירוקה או בחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה, יידרש להתפטר מתפקידו, אלא אם כן קיבל אישור להישאר בתפקידו. הצעה כי הנציג ישמור על מקומו בהנהגת התנועה הירוקה היא הצבעה רגילה לפי סעיף 4.2.1, והצעה כי הנציג ישמור על תפקידו כחבר כנסת היא הצבעה מיוחדת כאמור בסעיף 4.2.3.
 +
2.5. נציג ישיר מחויב לכבד תוצאות הצבעות אמון כאמור בסעיף 4.2.2, ולהתפטר באופן מיידי מתפקידו כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה אם נדרש לעשות כן.
 +
הנציג הישיר הוא מועמד התנועה הירוקה לכנסת, המקבל על עצמו את עקרונות הדמוקרטיה הישירה, כמפורט במסמך זה. נציג ישיר יתחייב רשמית למלא אחר ההחלטות המהותיות המתקבלות בהצבעה באספת הבוחרים.  
  
‫הנציגים ישירים נדרשים להצביע בהתאם להחלטות המהותיות שהתקבלו באספת הבוחרים. נניח‬
+
נציג ישיר יכול להתפטר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם הוא נבחר כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה או חבר הנהגה, יהא עליו להתפטר מתפקידו. עם זאת, נציג ישיר יכול להעלות הצעה להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת, בהצבעה מיוחדת, או תוך שמירת מקומו בהנהגה, בהצבעה רגילה.
‫שהחלטה מסוימת התקבלה באספת הבוחרים ברוב של %06 בעד ו-%04 נגד. אם יש נציג ישיר אחד, הוא‬
+
‫יצביע בעד. אם יש שני נציגים ישירים, אחד יצביע בעד והשני נגד. אם שלושה, שניים יצביעו בעד, ואחד‬
+
‫נגד. כך, בכל מקרה, התפלגות הצבעות הנציגים תתאים ככל הניתן להתפלגות הצבעות חברי אספת‬
+
‫הבוחרים.
+
  
‫1.6.
+
==3. אספת הבוחרים==
 +
3.1. אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות.
 +
3.2. בעלי זכות הצבעה באספת הבוחרים הם חברי מפלגה רשומים ששילמו דמי חבר.
 +
3.3. חבר מפלגה רשום רשאי לוותר על היותו בעל זכות הצבעה, ורשאי לחזור בו מהוויתור בכל עת. במניין בעלי זכות ההצבעה לא יכללו חברי מפלגה שוויתרו על זכות ההצבעה.
 +
3.4. לאחר שנבחר נציג ישיר לכנסת, חברי מפלגה רשומים יוכלו להצביע רק עם תום שלושה חודשים מעת התפקדותם לתנועה הירוקה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך בהוראת שעה את תקופת האכשרה.
 +
3.5. חברים באספת הבוחרים רשאים לדון ולהצביע על עניינים שונים שעל סדר היום ("דמוקרטיה ישירה"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
 +
3.6. חברים באספת הבוחרים רשאים להאציל את קולם לידי נציג ("דמוקרטיה דינמית"). האצלת הקולות תעשה באופן אנונימי ובטוח, והנציג לא ידע מי החברים שהאצילו לו את קולם. הנציג יכול להצביע בקולם של החברים שהאצילו לו את קולם, אך להבדיל מהצבעת החברים, הצבעותיו גלויות. הנציג יחויב בהנמקת עמדתו בדבר הנושאים עליהם הוא מצביע.
 +
מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.
  
‫2.6.
+
אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.
 +
בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים.
 +
חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
  
==‫7. הוועדה המייעצת‬==
+
==4. החלטות מהותיות==
 +
4.1. החלטות מהותיות הינן החלטות אשר מועברות להכרעת אספת הבוחרים, ודורשות קוורום (אחוז מינימלי של משתתפים בהצבעה) כדי להפוך להחלטות מחייבות.
 +
4.2. החלטות מהותיות הן אחת מאלה –
 +
4.2.1. 10% מבעלי זכות ההצבעה, הנהגת התנועה הירוקה, או הנציג הישיר עצמו, רשאים להציע כי החלטה, הצעה או הצבעה מסוימת, הינה החלטה מהותית.
 +
4.2.2. 20% מבעלי זכות ההצבעה רשאים להעלות הצעת אי-אמון בנציג ישיר.
 +
4.2.3. נציג ישיר רשאי להעלות הצעה להשתחרר מהיותו נציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת.
 +
4.2.4. הצעה לשינוי תקנון הקבע.
 +
4.3. הצעת החלטה מהותית כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, תעבור תהליך ניסוח מצד המציע, בעזרת הוועדה המייעצת, בטרם תעלה להצבעה באספת הבוחרים. הנהגת התנועה הירוקה רשאית (אך לא חייבת) למסור את עמדתה בנוגע לשאלה שעל הפרק.
 +
4.4. על הצעה מהותית יערך דיון אינטרנטי (ו/או במדיום אחר). הדיון יהיה פומבי.
 +
4.5. הצבעה על החלטה מהותית באספת הבוחרים דורשת השתתפות של 25% מבעלי זכות ההצבעה. הצעה לשחרר את הנציג הישיר מהייצוג לפי סעיף 4.2.3 דורשת השתתפות של לפחות 50% מבעלי זכות הבחירה. הצעה לשינוי תקנון הקבע דורשת אשרור על ידי ועידת התנועה הירוקה, בהתאם לסעיף 1.3.
 +
4.6. להנהגת התנועה הירוקה עומדת זכות וטו על החלטות מהותיות. במקרה והנהגת התנועה עושה שימוש בזכות זאת, המציעים רשאים להעלות את ההצעה לדיון חוזר, אך קבלתה בניגוד לדעת ההנהגה תדרוש קוורום של 50% מחברי אספת הבוחרים.
 +
[ניסוח חלופי: הצעה עליה ההנהגה הטילה וטו, תעלה לדיון ולהכרעה בוועידה הכללית הבאה של התנועה הירוקה.]
  
‫תוקם ועדה מייעצת. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך‬
+
החלטות מהותיות הן לב ליבה הדמוקרטיה הישירה, ועומדות לדיון ולהכרעה בפני אספת הבוחרים. תהליך ההצבעה כולל ארבעה שלבים – העלאת ההצעה, ניסוחה, הדיון עליה ולבסוף הצבעה.
‫יכולה להיעזר במומחים שאינם חברי התנועה הירוקה.
+
"החלטה מהותית" היא החלטה כי הנציג הישיר יצביע בדרך מסוימת בנושא מסוים, או יעלה הצעת חוק נתונה, או כל פעולה אחרת שהנציג הישיר נדרש לבצע, אשר לפחות 10% מבעלי זכות ההצבעה מעוניינים כי תתבצע. גם הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר יכולים להעלות נושא להכרעת אספת הבוחרים כהחלטה מהותית.
 +
קיימות מספר החלטות נוספות, שהן בגדר "החלטה מהותית". הראשונה (סעיף 4.2.2), הצבעת אי-אמון בנציג הישיר. השנייה (סעיף 4.2.3), בקשה של נציג ישיר להשתחרר מעול הייצוג הישיר. בקשה כזאת דורשת קוורום מיוחד לאישורה. השלישית (סעיף 4.2.4), שינויים בתקנון הקבע.
 +
לאחר העלאת ההצעה המהותית, ההצעה תעבור ניסוח של הוועדה המייעצת, כדי למנוע אי בהירות בהצעה. לאחר מכן יערך דיון במשך פרק זמן קבוע, ולאחריו הצבעה על ההצעה. ההנהגה רשאית להביע את עמדתה בנושא שעל הפרק.
 +
בכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון ההצבעה הישירה, ניתנת להנהגת התנועה הירוקה זכות וטו לפסילת החלטות מהותיות הסותרות לדעתם את עקרונות התנועה הירוקה, אף אם אושרו באספת הבוחרים. במקרה זה, ניתן להעלות מחדש את ההצעה להצבעה, אך קבלתה תדרוש קוורום של 50% מבעלי זכות ההצבעה. [הצעה אלטרנטיבית: לאחר הטלת הוטו, ההצעה תעלה בפני ועידת התנועה הירוקה, שהיא הריבון העליון של המפלגה.]
  
‫2.7. תפקידי הוועדה המייעצת כדלהלן.‬
+
==5. החלטות לא-מהותיות==
‫1.2.7. הוועדה המייעצת תנסח יחד עם המציעים את ההצעות להחלטות מהותיות, כאמור בסעיף 3.4.
+
5.1. נציג ישיר, הנהגת התנועה הירוקה, או 5% מבעלי זכות ההצבעה, רשאים להעלות הצעה לא-מהותית. הוועדה המייעצת רשאית (אך אינה חייבת) לערוך את ההצעה בטרם ההצבעה עליה.
‫2.2.7. הוועדה המייעצת תבחן את מודל הפעולה של הדמוקרטיה הישירה, ותמליץ על שינויים‬
+
5.2. כחלק מתהליך ההצבעה, 10% מבעלי זכות ההצבעה יכולים לקבוע כי ההצעה הינה בגדר החלטה מהותית, כאמור בסעיף 4.2.1, ואזי האמור בסעיף 4 יחול על הצעה זאת.
‫ותיקונים של מודל הפעולה ושל התקנון, כאמור בסעיף 1.‬
+
5.3. החלטות לא-מהותיות אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך משמשות כאבני בוחן לבדיקת הלכי הרוח של חברי אספת הבוחרים. מצופה כי הנציג הישיר יתייחס לתוצאות כאל סקר דעת-קהל של אספת הבוחרים. לא נדרש קוורום להצבעה על החלטות לא-מהותיות, אך ההתייחסות אליהן תהיה בהתאם לאחוז ההצבעה.  
‫3.2.7. הוועדה המייעצת רשאית לפרסם הנחיות להגשת הצעות ולדרך הדיון וההצבעה עליהן.‬
+
‫4.2.7. הוועדה המייעצת תבחן פתרונות טכנולוגיים לניהול דיונים והצבעות שיעזרו בביסוס מודל‬
+
‫מוצלח של דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה דינמית.
+
‫5.2.7. הוועדה המייעצת תעמוד לרשות המועמד הישיר לשם ייעוץ בתחום ההצבעות הישירות.
+
  
‫הוועדה המייעצת מנסחת, יחד עם המציעים, את ההחלטות המהותיות העומדות בפני אספת הבוחרים.
+
אספת הבוחרים יכולה לדון ולהצביע גם בנושאים לא מהותיים. החלטות אלו אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך מצופה כי הוא יתייחס אליהן בחיוב. ניתן להפוך הצעות לא מהותיות למהותיות, אם 10% מבעלי זכות ההצבעה דורשים זאת.  
‫בנוסף, הוועדה משמשת גם כגוף מקצועי בתחום יישום עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ועומדת לרשות‬
+
‫הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר.
+
‫הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה לכלול מומחים‬
+
‫מתחומם שאינם חברי התנועה הירוקה.
+
  
‫1.7.
+
==6. הצבעת הנציג הישיר בהתאם להחלטות מהותיות==
 +
6.1. אם נבחר נציג ישיר יחיד לכנסת, הצבעותיו תהינה בהתאם להצבעות הרוב בקרב חברי אספת הבוחרים.
 +
6.2. אם נבחרו מספר נציגים ישירים לכנסת, הצבעותיהם תתפלגנה באופן הקרוב ביותר להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.
  
==‫8. מערכות טכנולוגיות‬==
+
הנציגים ישירים נדרשים להצביע בהתאם להחלטות המהותיות שהתקבלו באספת הבוחרים. נניח שהחלטה מסוימת התקבלה באספת הבוחרים ברוב של 60% בעד ו-40% נגד. אם יש נציג ישיר אחד, הוא יצביע בעד. אם יש שני נציגים ישירים, אחד יצביע בעד והשני נגד. אם שלושה, שניים יצביעו בעד, ואחד נגד. כך, בכל מקרה, התפלגות הצבעות הנציגים תתאים ככל הניתן להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.
  
‫בשלב ראשון, יעשה שימוש במערכות הצבעה אנונימית ובטוחה קיימות, ללא אלמנטים של‬
+
==7. הוועדה המייעצת==
‫דמוקרטיה דינמית.
+
7.1. תוקם ועדה מייעצת. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה להיעזר במומחים שאינם חברי התנועה הירוקה.
‫בשלב השני, תוקם או תגוייר מערכת המאפשרת הצבעה עם האצלת קולות.
+
7.2. תפקידי הוועדה המייעצת כדלהלן.
‫הקמת המערכת הטכנולוגית באחריות הנציג הישיר והמועצה המייעצת. עדיפות תינתן למערכות‬
+
7.2.1. הוועדה המייעצת תנסח יחד עם המציעים את ההצעות להחלטות מהותיות, כאמור בסעיף 4.3.  
‫טכנולוגיות הפועלות בקוד פתוח.
+
7.2.2. הוועדה המייעצת תבחן את מודל הפעולה של הדמוקרטיה הישירה, ותמליץ על שינויים ותיקונים של מודל הפעולה ושל התקנון, כאמור בסעיף 1.
‫הוועדה המייעצת רשאית להמליץ על שינויים באופן פעולתן של המערכות הטכנולוגיות.
+
7.2.3. הוועדה המייעצת רשאית לפרסם הנחיות להגשת הצעות ולדרך הדיון וההצבעה עליהן.
 +
7.2.4. הוועדה המייעצת תבחן פתרונות טכנולוגיים לניהול דיונים והצבעות שיעזרו בביסוס מודל מוצלח של דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה דינמית.
 +
7.2.5. הוועדה המייעצת תעמוד לרשות המועמד הישיר לשם ייעוץ בתחום ההצבעות הישירות.
  
‫כרגע קיימות מספר מערכות המאפשרות הצבעות אנונימיות ובטוחות, אך אין פתרונות טובים דיים עבור‬
+
הוועדה המייעצת מנסחת, יחד עם המציעים, את ההחלטות המהותיות העומדות בפני אספת הבוחרים. בנוסף, הוועדה משמשת גם כגוף מקצועי בתחום יישום עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ועומדת לרשות הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר.
‫דמוקרטיה דינמית אנונימית ובטוחה. לכן, בשלב ראשון, אספת הבוחרים תפעל על פי עקרונות‬
+
הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה לכלול מומחים מתחומם שאינם חברי התנועה הירוקה.
‫הדמוקרטיה הישירה, ורק בהמשך הפיילוט, תינתן האפשרות להאצלת קולות.
+
  
‫1.8.
+
==8. מערכות טכנולוגיות==
 +
8.1. בשלב ראשון, יעשה שימוש במערכות הצבעה אנונימית ובטוחה קיימות, ללא אלמנטים של דמוקרטיה דינמית.
 +
8.2. בשלב השני, תוקם או תגוייר מערכת המאפשרת הצבעה עם האצלת קולות.
 +
8.3. הקמת המערכת הטכנולוגית באחריות הנציג הישיר והמועצה המייעצת. עדיפות תינתן למערכות טכנולוגיות הפועלות בקוד פתוח.
 +
8.4. הוועדה המייעצת רשאית להמליץ על שינויים באופן פעולתן של המערכות הטכנולוגיות.
  
‫2.8.
+
כרגע קיימות מספר מערכות המאפשרות הצבעות אנונימיות ובטוחות, אך אין פתרונות טובים דיים עבור דמוקרטיה דינמית אנונימית ובטוחה. לכן, בשלב ראשון, אספת הבוחרים תפעל על פי עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ורק בהמשך הפיילוט, תינתן האפשרות להאצלת קולות.
‫3.8.‬
+
  
‫4.8.‬
 
  
 
==קישורים חיצוניים==
 
==קישורים חיצוניים==

גרסה מתאריך 12:19, 23 בנובמבר 2012

זהו דף במסגרת יוזמת הפיראט הירוק דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.

זהו דף הקשור לדמוקרטיה ישירה. דפים נוספים הקשורים לנושא ניתן למצא כאן.

הפיראט הירוק – חלופה II
מבוא

אחת הגרסאות המוקדמות ביותר של דמוקרטיה ישירה, שפעלה בהצלחה במשך תקופה ארוכה, היא הדמוקרטיה האתונאית של יוון העתיקה. אזרחי אתונה היו נפגשים לאספות-עם שבועיות, בהן היו מעלים הצעות, מעבדים אותן, דנים בהן ועורכים הצבעות. הדמוקרטיה האתונאית כללה אלמנטים נוספים של שלטון העם, למשל, רוב המינויים הציבוריים נערכו בהגרלה בין כלל האזרחים. הדמוקרטיה הישירה באתונה עבדה משתי סיבות. הראשונה, כי אזרחי העיר היו מחויבים לעקרונותיה ופעלו להצלחתה, והשנייה, כי השתתפות באספות העם הייתה חובה חוקית, ולא זכות אזרחית.

אנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית, בה לאזרחים ניתנת הזכות לבחור את נציגיהם לכנסת, אך תפקידם מתמצה בהטלת פתק לקלפי, פעם בכמה שנים. בהיעדר החובה להצביע, אזרחים רבים מוותרים על זכות זו, וכ-35% לא הצביעו בבחירות האחרונות. לכן, ניסיונות לשילוב עקרונות הדמוקרטיה הישירה במערכת הפוליטית הקיימת, מבלי שתהיה מסה קריטית של אזרחים מחויבים לרעיון, נועדו לכישלון.

יש לכך מספר סיבות. דמוקרטיה ישירה דורשת מעורבות אקטיבית מהאזרחים (אך רוב האזרחים אדישים, ותהליכים דארוויניסטים בקרב קבוצת הפעילים עלולים להביא לרדיקליזציה ולהדרת דעות), ואיכות ההחלטות המתקבלות אינה מיטבית (אין הגבלות בפני עריצות הרוב, קל לבצע מניפולציות בדעת הקהל, קל ליפול לפופוליזם ולרדד את הדיון). קיימות בעיות פרקטיות נוספות, לא פחות מהותיות. למשל, בעיית הנגישות (אוריינות טכנולוגית והפער הדיגיטלי) ופגיעה ביעילות מנגנון קבלת החלטות.

לכן, ניסיון לכונן דמוקרטיה ישירה, באופן מיידי וללא איזונים ובלמים, יביאו לתוצאות בלתי-צפויות והרסניות. חלופה 1 מבקשת להריץ מועמד ישיר לכנסת, אך מציגה מודל חלקי ובעייתי, לטעמי. נייר עמדה זה (חלופה 2) מציג דרך ביניים לנציגות ישירה, המתבססת על מודלים הפועלים בהצלחה בנורווגיה, איסלנד וארה"ב, עם תיקונים שמקורם בניסיון הגרמני.

ההבדל העיקרי בין ההצעות הוא הוספת מדרג חשיבות, המפריד בין הצבעות רגילות לבין הצבעות עקרוניות ומהותיות. בהצבעות עקרוניות, מערכת הדמוקרטיה הישירה מהווה משאל-עם מחייב בין חברי המפלגה. עם זאת, רוב ההצבעות בכנסת אינן הצבעות עקרוניות עליהן נדרשת התדיינות כללית.

הבדל נוסף הוא הגמישות. צריך לזכור כי המדובר בפיילוט, ולכן נדרשת גמישות בניסוח התקנון. בהצעה זאת, הגמישות מתבטאת בשני אופנים. ראשית, תקנון המוצע הוא תקנון ניסיוני, ולכן ניתן לעדכנו בקלות יחסית, בהתאם לתוצאות הפיילוט. רק בשלב מאוחר יותר, התקנון יתקבע כתקנון קבע. שנית, ההצעה אינה כובלת את המועמד הישיר אל סד תקנוני קשיח. ההצעה מתבססת על הנחה של זהות האינטרסים בין הנציג הישיר לבין הגוף הבוחר, המעוניינים שניהם למצוא את שביל הזהב למימוש מודל הדמוקרטיה הישירה במסגרת התנועה הירוקה.

להלן ההצעה. לאחר כל סעיף, דברי הסבר.

תוכן עניינים

1. התקנון

1.1. תקנון זה (להלן, התקנון) מתאר את דרך ההתנהלות של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. 1.2. תקנון זה הינו תקנון ניסיוני, והנהגת התנועה הירוקה רשאית להחליפו או לעדכנו בהתאם להצעת מועצת המומחים של התנועה הירוקה או הוועדה המייעצת. נוהל עדכון התקנון יהיה בהתאם לנוהל אישור נייר עמדה של מועצת המומחים, בשינויים המתאימים. באם נבחר לכנסת או להנהגה נציג ישיר, החלפת התקנון תדרוש הסכמה של אספת הבוחרים, אך ללא צורך בקוורום מינימלי. 1.3. הנהגת התנועה הירוקה רשאית לקבוע כי התקנון הניסיוני יהפוך לתקנון קבע. 1.4. שינוי תקנון הקבע יעשה בשני שלבים. ראשית, ההצעה לשינוי התקנון תאושר כ"החלטה מהותית", כאמור בסעיף 4. לאחר מכן, שינוי תקנון הקבע יעשה לפי הנהלים הנוגעים לשינוי תקנון המפלגה, בשינויים הנדרשים.

התקנון מגדיר את דרך הפעולה של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. אולם, אין זה תקנון קבע, כי אם תקנון ניסיוני עבור הפיילוט. שינויים בתקנון הניסיוני יעשו בהליך דומה לנוהל אישור ניירות העמדה של התנועה הירוקה. לאחר הצלחת הפיילוט, הנהגת התנועה הירוקה תהפוך את התקנון לתקנון קבע. שינויים בתקנון הקבע דורשים הצבעה באספת הבוחרים ואשרור ועידת התנועה הירוקה.

2. הנציג הישיר

2.1. מועמדים לבחירות המקדימות של התנועה הירוקה רשאים להציג עצמם כ"נציגים ישירים". 2.2. נציג ישיר יצהיר פומבית כי הוא מקבל את עקרונות הדמוקרטיה הישירה וכי ימלא כמיטב יכולתו אחר האמור בתקנון זה (כפי שיתעדכן מעת לעת). נציג ישיר יתחייב לקבל הכרעות מהותיות של אספת הבוחרים, כאמור בסעיף 4. 2.3. החברים הרשומים במפלגת התנועה הירוקה יכולים לבחור מועמד אחד או יותר המתחייבים להיות "נציג ישיר" במסגרת הבחירות המקדימות של התנועה הירוקה. 2.4. נציג ישיר רשאי להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם נבחר כנציג ישיר בהנהגת התנועה הירוקה או בחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה, יידרש להתפטר מתפקידו, אלא אם כן קיבל אישור להישאר בתפקידו. הצעה כי הנציג ישמור על מקומו בהנהגת התנועה הירוקה היא הצבעה רגילה לפי סעיף 4.2.1, והצעה כי הנציג ישמור על תפקידו כחבר כנסת היא הצבעה מיוחדת כאמור בסעיף 4.2.3. 2.5. נציג ישיר מחויב לכבד תוצאות הצבעות אמון כאמור בסעיף 4.2.2, ולהתפטר באופן מיידי מתפקידו כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה אם נדרש לעשות כן. הנציג הישיר הוא מועמד התנועה הירוקה לכנסת, המקבל על עצמו את עקרונות הדמוקרטיה הישירה, כמפורט במסמך זה. נציג ישיר יתחייב רשמית למלא אחר ההחלטות המהותיות המתקבלות בהצבעה באספת הבוחרים.

נציג ישיר יכול להתפטר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם הוא נבחר כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה או חבר הנהגה, יהא עליו להתפטר מתפקידו. עם זאת, נציג ישיר יכול להעלות הצעה להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת, בהצבעה מיוחדת, או תוך שמירת מקומו בהנהגה, בהצבעה רגילה.

3. אספת הבוחרים

3.1. אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. 3.2. בעלי זכות הצבעה באספת הבוחרים הם חברי מפלגה רשומים ששילמו דמי חבר. 3.3. חבר מפלגה רשום רשאי לוותר על היותו בעל זכות הצבעה, ורשאי לחזור בו מהוויתור בכל עת. במניין בעלי זכות ההצבעה לא יכללו חברי מפלגה שוויתרו על זכות ההצבעה. 3.4. לאחר שנבחר נציג ישיר לכנסת, חברי מפלגה רשומים יוכלו להצביע רק עם תום שלושה חודשים מעת התפקדותם לתנועה הירוקה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך בהוראת שעה את תקופת האכשרה. 3.5. חברים באספת הבוחרים רשאים לדון ולהצביע על עניינים שונים שעל סדר היום ("דמוקרטיה ישירה"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות. 3.6. חברים באספת הבוחרים רשאים להאציל את קולם לידי נציג ("דמוקרטיה דינמית"). האצלת הקולות תעשה באופן אנונימי ובטוח, והנציג לא ידע מי החברים שהאצילו לו את קולם. הנציג יכול להצביע בקולם של החברים שהאצילו לו את קולם, אך להבדיל מהצבעת החברים, הצבעותיו גלויות. הנציג יחויב בהנמקת עמדתו בדבר הנושאים עליהם הוא מצביע. מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.

אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים. בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים. חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.

4. החלטות מהותיות

4.1. החלטות מהותיות הינן החלטות אשר מועברות להכרעת אספת הבוחרים, ודורשות קוורום (אחוז מינימלי של משתתפים בהצבעה) כדי להפוך להחלטות מחייבות. 4.2. החלטות מהותיות הן אחת מאלה – 4.2.1. 10% מבעלי זכות ההצבעה, הנהגת התנועה הירוקה, או הנציג הישיר עצמו, רשאים להציע כי החלטה, הצעה או הצבעה מסוימת, הינה החלטה מהותית. 4.2.2. 20% מבעלי זכות ההצבעה רשאים להעלות הצעת אי-אמון בנציג ישיר. 4.2.3. נציג ישיר רשאי להעלות הצעה להשתחרר מהיותו נציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת. 4.2.4. הצעה לשינוי תקנון הקבע. 4.3. הצעת החלטה מהותית כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, תעבור תהליך ניסוח מצד המציע, בעזרת הוועדה המייעצת, בטרם תעלה להצבעה באספת הבוחרים. הנהגת התנועה הירוקה רשאית (אך לא חייבת) למסור את עמדתה בנוגע לשאלה שעל הפרק. 4.4. על הצעה מהותית יערך דיון אינטרנטי (ו/או במדיום אחר). הדיון יהיה פומבי. 4.5. הצבעה על החלטה מהותית באספת הבוחרים דורשת השתתפות של 25% מבעלי זכות ההצבעה. הצעה לשחרר את הנציג הישיר מהייצוג לפי סעיף 4.2.3 דורשת השתתפות של לפחות 50% מבעלי זכות הבחירה. הצעה לשינוי תקנון הקבע דורשת אשרור על ידי ועידת התנועה הירוקה, בהתאם לסעיף 1.3. 4.6. להנהגת התנועה הירוקה עומדת זכות וטו על החלטות מהותיות. במקרה והנהגת התנועה עושה שימוש בזכות זאת, המציעים רשאים להעלות את ההצעה לדיון חוזר, אך קבלתה בניגוד לדעת ההנהגה תדרוש קוורום של 50% מחברי אספת הבוחרים. [ניסוח חלופי: הצעה עליה ההנהגה הטילה וטו, תעלה לדיון ולהכרעה בוועידה הכללית הבאה של התנועה הירוקה.]

החלטות מהותיות הן לב ליבה הדמוקרטיה הישירה, ועומדות לדיון ולהכרעה בפני אספת הבוחרים. תהליך ההצבעה כולל ארבעה שלבים – העלאת ההצעה, ניסוחה, הדיון עליה ולבסוף הצבעה. "החלטה מהותית" היא החלטה כי הנציג הישיר יצביע בדרך מסוימת בנושא מסוים, או יעלה הצעת חוק נתונה, או כל פעולה אחרת שהנציג הישיר נדרש לבצע, אשר לפחות 10% מבעלי זכות ההצבעה מעוניינים כי תתבצע. גם הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר יכולים להעלות נושא להכרעת אספת הבוחרים כהחלטה מהותית. קיימות מספר החלטות נוספות, שהן בגדר "החלטה מהותית". הראשונה (סעיף 4.2.2), הצבעת אי-אמון בנציג הישיר. השנייה (סעיף 4.2.3), בקשה של נציג ישיר להשתחרר מעול הייצוג הישיר. בקשה כזאת דורשת קוורום מיוחד לאישורה. השלישית (סעיף 4.2.4), שינויים בתקנון הקבע. לאחר העלאת ההצעה המהותית, ההצעה תעבור ניסוח של הוועדה המייעצת, כדי למנוע אי בהירות בהצעה. לאחר מכן יערך דיון במשך פרק זמן קבוע, ולאחריו הצבעה על ההצעה. ההנהגה רשאית להביע את עמדתה בנושא שעל הפרק. בכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון ההצבעה הישירה, ניתנת להנהגת התנועה הירוקה זכות וטו לפסילת החלטות מהותיות הסותרות לדעתם את עקרונות התנועה הירוקה, אף אם אושרו באספת הבוחרים. במקרה זה, ניתן להעלות מחדש את ההצעה להצבעה, אך קבלתה תדרוש קוורום של 50% מבעלי זכות ההצבעה. [הצעה אלטרנטיבית: לאחר הטלת הוטו, ההצעה תעלה בפני ועידת התנועה הירוקה, שהיא הריבון העליון של המפלגה.]

5. החלטות לא-מהותיות

5.1. נציג ישיר, הנהגת התנועה הירוקה, או 5% מבעלי זכות ההצבעה, רשאים להעלות הצעה לא-מהותית. הוועדה המייעצת רשאית (אך אינה חייבת) לערוך את ההצעה בטרם ההצבעה עליה. 5.2. כחלק מתהליך ההצבעה, 10% מבעלי זכות ההצבעה יכולים לקבוע כי ההצעה הינה בגדר החלטה מהותית, כאמור בסעיף 4.2.1, ואזי האמור בסעיף 4 יחול על הצעה זאת. 5.3. החלטות לא-מהותיות אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך משמשות כאבני בוחן לבדיקת הלכי הרוח של חברי אספת הבוחרים. מצופה כי הנציג הישיר יתייחס לתוצאות כאל סקר דעת-קהל של אספת הבוחרים. לא נדרש קוורום להצבעה על החלטות לא-מהותיות, אך ההתייחסות אליהן תהיה בהתאם לאחוז ההצבעה.

אספת הבוחרים יכולה לדון ולהצביע גם בנושאים לא מהותיים. החלטות אלו אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך מצופה כי הוא יתייחס אליהן בחיוב. ניתן להפוך הצעות לא מהותיות למהותיות, אם 10% מבעלי זכות ההצבעה דורשים זאת.

6. הצבעת הנציג הישיר בהתאם להחלטות מהותיות

6.1. אם נבחר נציג ישיר יחיד לכנסת, הצבעותיו תהינה בהתאם להצבעות הרוב בקרב חברי אספת הבוחרים. 6.2. אם נבחרו מספר נציגים ישירים לכנסת, הצבעותיהם תתפלגנה באופן הקרוב ביותר להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.

הנציגים ישירים נדרשים להצביע בהתאם להחלטות המהותיות שהתקבלו באספת הבוחרים. נניח שהחלטה מסוימת התקבלה באספת הבוחרים ברוב של 60% בעד ו-40% נגד. אם יש נציג ישיר אחד, הוא יצביע בעד. אם יש שני נציגים ישירים, אחד יצביע בעד והשני נגד. אם שלושה, שניים יצביעו בעד, ואחד נגד. כך, בכל מקרה, התפלגות הצבעות הנציגים תתאים ככל הניתן להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.

7. הוועדה המייעצת

7.1. תוקם ועדה מייעצת. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה להיעזר במומחים שאינם חברי התנועה הירוקה. 7.2. תפקידי הוועדה המייעצת כדלהלן. 7.2.1. הוועדה המייעצת תנסח יחד עם המציעים את ההצעות להחלטות מהותיות, כאמור בסעיף 4.3. 7.2.2. הוועדה המייעצת תבחן את מודל הפעולה של הדמוקרטיה הישירה, ותמליץ על שינויים ותיקונים של מודל הפעולה ושל התקנון, כאמור בסעיף 1. 7.2.3. הוועדה המייעצת רשאית לפרסם הנחיות להגשת הצעות ולדרך הדיון וההצבעה עליהן. 7.2.4. הוועדה המייעצת תבחן פתרונות טכנולוגיים לניהול דיונים והצבעות שיעזרו בביסוס מודל מוצלח של דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה דינמית. 7.2.5. הוועדה המייעצת תעמוד לרשות המועמד הישיר לשם ייעוץ בתחום ההצבעות הישירות.

הוועדה המייעצת מנסחת, יחד עם המציעים, את ההחלטות המהותיות העומדות בפני אספת הבוחרים. בנוסף, הוועדה משמשת גם כגוף מקצועי בתחום יישום עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ועומדת לרשות הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה לכלול מומחים מתחומם שאינם חברי התנועה הירוקה.

8. מערכות טכנולוגיות

8.1. בשלב ראשון, יעשה שימוש במערכות הצבעה אנונימית ובטוחה קיימות, ללא אלמנטים של דמוקרטיה דינמית. 8.2. בשלב השני, תוקם או תגוייר מערכת המאפשרת הצבעה עם האצלת קולות. 8.3. הקמת המערכת הטכנולוגית באחריות הנציג הישיר והמועצה המייעצת. עדיפות תינתן למערכות טכנולוגיות הפועלות בקוד פתוח. 8.4. הוועדה המייעצת רשאית להמליץ על שינויים באופן פעולתן של המערכות הטכנולוגיות.

כרגע קיימות מספר מערכות המאפשרות הצבעות אנונימיות ובטוחות, אך אין פתרונות טובים דיים עבור דמוקרטיה דינמית אנונימית ובטוחה. לכן, בשלב ראשון, אספת הבוחרים תפעל על פי עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ורק בהמשך הפיילוט, תינתן האפשרות להאצלת קולות.


קישורים חיצוניים

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים