תקנון הפיראט הירוק - חלופה 3

מתוך שקוף באוהל
(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(4. החלטות מהותיות)
(3. אספת הבוחרים: הוספת סעיפים 3.7 ו3.8,)
 
שורה 45: שורה 45:
 
*3.4. לאחר שנבחר נציג ישיר לכנסת, חברי מפלגה רשומים יוכלו להצביע רק עם תום שלושה חודשים מעת התפקדותם לתנועה הירוקה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך בהוראת שעה את תקופת האכשרה.  
 
*3.4. לאחר שנבחר נציג ישיר לכנסת, חברי מפלגה רשומים יוכלו להצביע רק עם תום שלושה חודשים מעת התפקדותם לתנועה הירוקה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך בהוראת שעה את תקופת האכשרה.  
 
*3.5. חברים באספת הבוחרים רשאים לדון ולהצביע על עניינים שונים שעל סדר היום ("דמוקרטיה ישירה"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
 
*3.5. חברים באספת הבוחרים רשאים לדון ולהצביע על עניינים שונים שעל סדר היום ("דמוקרטיה ישירה"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
*3.6. חברים באספת הבוחרים רשאים להאציל את קולם לידי נציג ("דמוקרטיה דינמית"). האצלת הקולות תעשה באופן אנונימי ובטוח, והנציג לא ידע מי החברים שהאצילו לו את קולם. הנציג יכול להצביע בקולם של החברים שהאצילו לו את קולם, אך להבדיל מהצבעת החברים, הצבעותיו גלויות. הנציג יחויב בהנמקת עמדתו בדבר הנושאים עליהם הוא מצביע.
+
*3.6. חברים באספת הבוחרים רשאים להאציל את קולם לידי נציג ("דמוקרטיה דינמית"). האצלת הקולות תעשה באופן אנונימי ובטוח, והנציג לא ידע מי החברים שהאצילו לו את קולם. הנציג יכול להצביע בקולם של החברים שהאצילו לו את קולם, אך להבדיל מהצבעת החברים, הצבעותיו גלויות. הנציג יחויב בהנמקת עמדתו בדבר הנושאים עליהם הוא מצביע. מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.
מימושה בפועל של מערכת דמוקרטיה דינמית, תלויה בקיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה.
+
*3.7. חבר באספת הבוחרים יכול לבחור בכל הצבעה שתועלה בפני הכנסת, בתמיכה, בהתנגדות, או בהמנעות. הוא יכול להאציל את קולו לידי נציג, או לידי חברי כנסת. האצלה לנציג תהיה בהתאם לפרק "דמוקרטיה דינאמית" והאצלה לחבר כנסת תהיה להצבעה בודדת.
 +
*3.8. הצבעת רוב של אספירת הבוחרים כפי שהיא באה לידי ביטוי במערכת הטכנולוגית, מחייבת את הנציג הישיר בהצבעות במליאת הכנסת, בהצבעות בוועדות הכנסת ובכל היבט אחר של עבדותו, כפי שיפורט בסעיף הצבעות מהותיות והצבעות לא מהותיות. הצבעת המנעות של רוב המצביעים בהצבעה פרושה שהנציג הישיר ימנע.  
  
 
אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.
 
אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.
  
 
בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים.
 
בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים.
 +
 
חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
 
חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.
  

גרסה אחרונה מתאריך 08:55, 25 בנובמבר 2012

זהו דף במסגרת יוזמת הפיראט הירוק דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.

זהו דף הקשור לדמוקרטיה ישירה. דפים נוספים הקשורים לנושא ניתן למצא כאן.

תוכן עניינים

[עריכה] הפיראט הירוק – חלופה 3

[עריכה] מבוא

אחת הגרסאות המוקדמות ביותר של דמוקרטיה ישירה, שפעלה בהצלחה במשך תקופה ארוכה, היא הדמוקרטיה האתונאית של יוון העתיקה. אזרחי אתונה היו נפגשים לאספות-עם שבועיות, בהן היו מעלים הצעות, מעבדים אותן, דנים בהן ועורכים הצבעות. הדמוקרטיה האתונאית כללה אלמנטים נוספים של שלטון העם, למשל, רוב המינויים הציבוריים נערכו בהגרלה בין כלל האזרחים. הדמוקרטיה הישירה באתונה עבדה משתי סיבות. הראשונה, כי אזרחי העיר היו מחויבים לעקרונותיה ופעלו להצלחתה, והשנייה, כי השתתפות באספות העם הייתה חובה חוקית, ולא זכות אזרחית.

אנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית פרלמנטרית, בה לאזרחים ניתנת הזכות לבחור את נציגיהם לכנסת, אך תפקידם מתמצה בהטלת פתק לקלפי, פעם בכמה שנים. בהיעדר החובה להצביע, אזרחים רבים מוותרים על זכות זו, וכ-35% לא הצביעו בבחירות האחרונות. לכן, ניסיונות לשילוב עקרונות הדמוקרטיה הישירה במערכת הפוליטית הקיימת, מבלי שתהיה מסה קריטית של אזרחים מחויבים לרעיון, נועדו לכישלון.

יש לכך מספר סיבות. דמוקרטיה ישירה דורשת מעורבות אקטיבית מהאזרחים (אך רוב האזרחים אדישים, ותהליכים דארוויניסטים בקרב קבוצת הפעילים עלולים להביא לרדיקליזציה ולהדרת דעות), ואיכות ההחלטות המתקבלות אינה מיטבית (אין הגבלות בפני עריצות הרוב, קל לבצע מניפולציות בדעת הקהל, קל ליפול לפופוליזם ולרדד את הדיון). קיימות בעיות פרקטיות נוספות, לא פחות מהותיות. למשל, בעיית הנגישות (אוריינות טכנולוגית והפער הדיגיטלי) ופגיעה ביעילות מנגנון קבלת החלטות.

לכן, ניסיון לכונן דמוקרטיה ישירה, באופן מיידי וללא איזונים ובלמים, עלול להביא לתוצאות בלתי-צפויות והרסניות. זהו ניסיון למזג את תקנון הפיראט הירוק - חלופה 1 עם תקנון הפיראט הירוק - חלופה 2 בדומה לחלופה 2, יש כאן מדרג בין הצבעות רגילות לחשובות, ויש גם גמישות בגלל שמדובר בפיילוט.

להלן ההצעה. לאחר כל סעיף, דברי הסבר.

[עריכה] 1. התקנון

התקנון מגדיר את דרך הפעולה של הנציגות הישירה בתנועה הירוקה. אולם, אין זה תקנון קבע, כי אם תקנון ניסיוני עבור הפיילוט. שינויים בתקנון הניסיוני יעשו בהליך דומה לנוהל אישור ניירות העמדה של התנועה הירוקה.

לאחר הצלחת הפיילוט, הנהגת התנועה הירוקה תהפוך את התקנון לתקנון קבע. שינויים בתקנון הקבע דורשים הצבעה באספת הבוחרים ואשרור ועידת התנועה הירוקה.

[עריכה] 2. הנציג הישיר

הנציג הישיר הוא מועמד התנועה הירוקה לכנסת, המקבל על עצמו את עקרונות הדמוקרטיה הישירה, כמפורט במסמך זה. נציג ישיר יתחייב רשמית למלא אחר ההחלטות המהותיות המתקבלות בהצבעה באספת הבוחרים.

נציג ישיר יכול להתפטר מתפקידו כנציג ישיר. אך אם הוא נבחר כחבר כנסת מטעם התנועה הירוקה או חבר הנהגה, יהא עליו להתפטר מתפקידו. עם זאת, נציג ישיר יכול להעלות הצעה להשתחרר מתפקידו כנציג ישיר תוך שמירת מקומו בכנסת, בהצבעה מיוחדת, או תוך שמירת מקומו בהנהגה, בהצבעה רגילה.

[עריכה] 3. אספת הבוחרים

אספת הבוחרים היא הגוף הבוחר בהצבעות ישירות. מכיוון שהצבעות מהותיות דורשות אחוז השתתפות מסוים, חבר מפלגה יכול לוותר על השתייכותו לאספת הבוחרים.

בכדי למנוע התפקדויות מסיביות שמטרתן להטות את ההצבעות, נקבעת תקופת אכשרה של שלושה חודשים, בטרם ניתנת למתפקדים חדשים זכות ההצבעה. הנהגת התנועה הירוקה יכולה להאריך את תקופת האכשרה, כדי למנוע השתלטות עוינת על אספת הבוחרים.

חברי אספת הבוחרים יכולים להצביע באופן ישיר על החלטות שונות ("דמוקרטיה ישירה"), או להאציל את קולם לנציג שיצביע בקולם ("דמוקרטיה דינמית"). ההצבעות תהינה אנונימיות ובטוחות.

[עריכה] 4. החלטות מהותיות

דברי הסבר

החלטות מהותיות הן לב ליבה הדמוקרטיה הישירה, ועומדות לדיון ולהכרעה בפני אספת הבוחרים. תהליך ההצבעה כולל ארבעה שלבים – העלאת ההצעה, ניסוחה, הדיון עליה ולבסוף הצבעה.

"החלטה מהותית" היא החלטה כי הנציג הישיר יצביע בדרך מסוימת בנושא מסוים, או יעלה הצעת חוק נתונה, או כל פעולה אחרת שהנציג הישיר נדרש לבצע, אשר לפחות 10% מבעלי זכות ההצבעה מעוניינים כי תתבצע. גם הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר יכולים להעלות נושא להכרעת אספת הבוחרים כהחלטה מהותית.

קיימות מספר החלטות נוספות, שהן בגדר "החלטה מהותית". הראשונה (סעיף 4.2.2), הצבעת אי-אמון בנציג הישיר. השנייה (סעיף 4.2.3), בקשה של נציג ישיר להשתחרר מעול הייצוג הישיר. בקשה כזאת דורשת קוורום מיוחד לאישורה. השלישית (סעיף 4.2.4), שינויים בתקנון הקבע.

לאחר העלאת ההצעה המהותית, הדורשת ניסוח, ההצעה תעבור ניסוח של הוועדה המייעצת, כדי למנוע אי בהירות בהצעה. אם מדובר רק בהתנגדות או בתמיכה בחוק שהוצע על ידי גורם חיצוני למפלגה, אין צורך בניסוח. לאחר מכן יערך דיון במשך פרק זמן קבוע, ולאחריו הצבעה על ההצעה. ההנהגה וכן מועצת המומחים רשאים להביע את עמדתם בנושא שעל הפרק.

בכדי למנוע ניצול לרעה של מנגנון ההצבעה הישירה, ניתנת להנהגת התנועה הירוקה זכות וטו לפסילת החלטות מהותיות הסותרות לדעתם את עקרונות התנועה הירוקה, אף אם אושרו באספת הבוחרים. במקרה זה, ניתן להעלות מחדש את ההצעה להצבעה, אך קבלתה תדרוש קוורום של 50% מבעלי זכות ההצבעה או לאחר הטלת הוטו, ההצעה תעלה בפני ועידת התנועה הירוקה, שהיא הריבון העליון של המפלגה.

[עריכה] 5. החלטות לא-מהותיות

מצופה כי הנציג הישיר יתייחס לתוצאות כאל סקר דעת-קהל של אספת הבוחרים. לא נדרש קוורום להצבעה על החלטות לא-מהותיות, אך ההתייחסות אליהן תהיה בהתאם לאחוז ההצבעה.

אספת הבוחרים יכולה לדון ולהצביע גם בנושאים לא מהותיים. החלטות אלו אינן מחייבות את הנציג הישיר, אך מצופה כי הוא יתייחס אליהן בחיוב. ניתן להפוך הצעות לא מהותיות למהותיות, אם 10% מבעלי זכות ההצבעה דורשים זאת.

[עריכה] 6. הצבעת הנציג הישיר בהתאם להחלטות מהותיות

הנציגים ישירים נדרשים להצביע בהתאם להחלטות המהותיות שהתקבלו באספת הבוחרים. נניח שהחלטה מסוימת התקבלה באספת הבוחרים ברוב של 60% בעד ו-40% נגד. אם יש נציג ישיר אחד, הוא יצביע בעד. אם יש שני נציגים ישירים, אחד יצביע בעד והשני נגד. אם שלושה, שניים יצביעו בעד, ואחד נגד. כך, בכל מקרה, התפלגות הצבעות הנציגים תתאים ככל הניתן להתפלגות הצבעות חברי אספת הבוחרים.

[עריכה] 7. הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת מנסחת, יחד עם המציעים, את ההחלטות המהותיות העומדות בפני אספת הבוחרים. בנוסף, הוועדה משמשת גם כגוף מקצועי בתחום יישום עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ועומדת לרשות הנהגת התנועה הירוקה והנציג הישיר. הוועדה המייעצת תפעל במסגרת מועצת המומחים של התנועה הירוקה, אך יכולה לכלול מומחים מתחומם שאינם חברי התנועה הירוקה.

[עריכה] 8. מערכות טכנולוגיות

כרגע קיימות מספר מערכות המאפשרות הצבעות אנונימיות ובטוחות, אך אין פתרונות טובים דיים עבור דמוקרטיה דינמית אנונימית ובטוחה. לכן, בשלב ראשון, אספת הבוחרים תפעל על פי עקרונות הדמוקרטיה הישירה, ורק בהמשך הפיילוט, תינתן האפשרות להאצלת קולות.

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים