תקנון מצוי לאגודה שיתופית אינו בנמצא: המדריך להרכבה, פיענוח והשוואת תקנוני קואופרטיבים

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהו דף הקשור ליוזמת מאגר ידע קואופרטיבי. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן.
זהו דף הקשור ליוזמת קואופרטיב טפסים - רשת הגנה מהבירוקרטיה. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצוא כאן.

תוכן עניינים

[עריכה] שלבים בבניית תקנון

[עריכה] קישורים על יסוד אגודות וקואופרטיבים


[עריכה] נושאים עיקריים בתקנון ומשמעותם

[עריכה] השם והמען

אפשר להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיפים 1-2)

[עריכה] הגדרות

אפשר להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיף 3)

[עריכה] מטרות וסמכויות

לעיון - תקנון 'שלנו' סעיף 4.

בפרק המטרות נעוצה רוב הבחינה של רשם האגודות - הוא ינסה כאן להבין מה בדיוק התוכנית העסקית של הקואופרטיב ולפיכך, איזה סוג אגודה שיתופית תוקם.

  • ‫לחנך את חברי האגודה והציבור הרחב לעקרונות הקואופרציה ולעודד הקמת‬ קואופרטיבים ומיזמים שיתופיים.‬
  • ‫לעסוק בכל נושא, עניין וענף, לרבות ________, אשר לדעת חברי‬ האגודה יקדם את מטרות האגודה.

‫:*האגודה רשאית לפעול, לקדם, לבצע ולקיים את המטרות הנזכרות לעיל, כולן או ‫מקצתן, בעצמה או באמצעות תאגידי המשנה של האגודה, כפי שתחליט האגודה,‬ מעת לעת.‬

[עריכה] סמכויות

אפשר להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיף 5)

[עריכה] חברות באגודה

סעיף כשירות החברים - אפשר להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיף 6) (רצוי להוסיף גם את 7.1.3 מ-אופק)

[עריכה] האם להתיר חברות תאגידים באגודה?

* האם האגודה תקיים עסקים עם אנשים פרטיים או עם תאגידים אחרים?

  • אופק למשל החליטו שהם רוצים ל

[עריכה] תהליך קבלת חברים ופקיעת חברות, פנקס חברי האגודה

אפשר להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיף 7-9)

[עריכה] יחידות האגודה, הון ושות

אפשר? להעתיק מתקנון 'שלנו' (סעיף ??)

[עריכה] נקודות כשל נפוצות בבניית תקנון

[עריכה] נספח: רשימת תקנונים שאושרו ושטרם אושרו

[עריכה] קישורים למאגרי תקנונים ורשימות של אגודות

[עריכה] רשימת תקנונים שאושרו ע"י רשם האגודות השיתופיות

[עריכה] 1985

[עריכה] 2012

[עריכה] רשימת טיוטות שטרם ברור האם אושרו

[עריכה] 2013

[עריכה] 2014

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים