Capital as Power

מתוך שקוף באוהל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הספר השני של ניצן וביכלר המנתח את כלכלה פוליטית.

כדי לחולל שינוי כלכלי ופוליטי משמעותי, עלינו לפצח את הדרך בה המשטר הנוכחי מצליח לשמר את אחיזתו, למרות המשברים.

המאפיין העיקרי של המשטר הנוכחי הוא השליטה בהון. אך מהו אותו "הון"? הבנת מהותו ומכאן כוחו של ההון, זו הדרך להתגבר על כוחו, ולכונן משטר חלופי, דמוקרטי יותר ובר-קיימא.

מטרת הספר היא לספק את אותו הניתוח.

תקציר

התאוריות המקובלות של הקפיטליזם שקועות במשבר עמוק: אחרי עשרות שנות וויכוח, הן עדיין לא מסוגלות לומר לנו מהו "הון". ליברלים ומרקסיסטים, שניהם רואים את ההון כישות כלכלית שניתנת לחישוב/כימות ביחידות אוניברסליות של "תועלת" ו"עבודה מופשטת", בהתאמה.

אך יחידות אלו הן פיקטיביות לחלוטין. אף אחד מעולם לא הצליח לצפות בהן או לחשב אותן ומסיבה טובה: הן לא קיימות. מאז שהליברליזם והמרקסיזם תלויים ביחידות לא-קיימות אלו, התאוריות שלהם תלויות על בלימה. הן לא יכולות להסביר את התהליך המשמעותי ביותר - צבירת ההון.

הספר הזה מציע חלופה רדיקלית. לפי המחברים, "הון" אינו ישות כלכלית צרה, אלא כימות סימלי של הכוח. יש לזה קשר קלוש עם "תועלת" או "עבודה מופשטת", והוא משתרע הרחק מעבר למכונות וקווי ייצור. הון, טוענים המחברים, מייצג את הכוח המאורגן של קבוצות ההון הדומיננטי לעצב ולברוא מחדש את הסדר החברתי.

בשפה פשוטה, נגיש להדיוטות ולמומחים באותה המידה, הספר מפתח כלכלה פוליטית חדשה. הוא לוקח את הקורא לאורך ההיסטוריה, השערות ומגבלות של כלכלת הזרם המרכזי והתאוריות הפוליטיות הקשורות/כרוכות. הוא בוחן את ההתפתחות של ההגות המרקסיסטית על הצבר ההון והמדינה. והוא בונה תאוריה חדשנית על ההון ככוח פוליטי והיסטוריה חדשה של "מבנה הכוח הקפיטליסטי".

ראו גם

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים